spaceMAP 

 

Tento příklad ukazuje jednoduché zobrazení 3D letecké mapy včetně turistických tras.